Sunday, May 13, 2012

Wednesday, November 2, 2011

Projek bernilai RM1.18b diumumkan sebelum pilihanraya negeri Sarawak April 2011


SOALAN NO 130
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN       : LISAN
DARIPADA              : PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH]
TARIKH                    : 21 JUN 2011 (SELASA)
SOALAN                   :
Soalan yang dibangkitkan oleh PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH] mintaPERDANA MENTERI (Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak) menyatakan nama projek dan nilai projek pembangunan yang telah diumumkan oleh setiap Kementerian dalam 2 bulan sebelum dan semasa kempen pilihan raya negeri Sarawak pada April 2011. Di antara projek yang telah diumumkan ini, berapakah akan dilaksanakan dalam tahun ini.
Jawapan yang diberi adalah sehingga 30 April 2011, sebanyak 62 program/projek bernilai RM 1.18 billion telah diumum untuk dilaksanakan di seluruh Negeri Sarawak. Program/projek yang diumumkan merupakan program/projek yang telah dirancang lebih awal. Sebanyak 52 projek dilaksanakan dalan tahun 2011 dan selebihnya akan dilaksanakan pada tahun-tahun hadapan.
Butiran mengenai bilangan projek dan kos mengikut kementerian/agensi adalah seperti berikut:

BILKEMENTERIAN / AGENSI / JABATANJUMLAH
 BILNILAI (RM)
1PERUNTUKAN KHAS YAB PERDANA MENTERI (ICU JPM)3422,748,000.00
2KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH (KKLW)13535,260,000.00
3KEMENTERIAN SUNBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)22,000,000.00
4KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)148,000,000.00
5KEMENTERIAN KESIHATAN (MOH)3212,528,000.00
6KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA)120,000,000.00
7KEMENTERIAN PELAJARAN (MOE)565,640,000.00
8KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (keTTHA)170,000,000.00
9KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)1200,000,000.00
10KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)14,500,000.00

 

JUMLAH621,180,676,000.00

Pecahan peruntukan yang diluluskan mengikut kategori projek adalah seperti berikut:
BILKEMENTERIAN / AGENSI / JABATANJUMLAH
  BILNILAI (RM)
1BINA/NAIKTARAF MASJID/SURAU33,114,000.00
2BINA/NAIKTARAF DEWAN/BALAIRAYA86,920,000.00
3BINA/NAIKTARAF JALAN/LORONG8293,060,000.00
4BAIKPULIH RUMAH PANJANG43,223,000.00
5BEKALAN AIR6334,600,000.00
6BEKALAN ELEKTRIK220,700,000.00
7JETI JAMBATAN3225,000,000.00
8BINA/NAQIKTARAF KLINIK/HOSPITAL3212,528,000.00
9BINA/NAIKTARAF SEKOLAH565,640,000.00
10RANCANGAN TEBATAN BANJIR/PARTI/CULVERT22,000,000.00

11SUMBANGAN DAN BANTUAN965,640,000.00
12RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM72,800,000.00
13LAIN-LAIN24,800,000.00
 

JUMLAH621,180,676,000.00
Sunday, October 30, 2011

Kewajipan melakukan dakwah

Islam agama utk semua kaum bukan untuk bumiputera sahaja

Emas, Dinar & Fulus

Nasib Felda akan datang

Hutang Negara Kritikal

Hasil Jualan Dinar Negeri Kelantan